Finteo ile

Mali durumunuz her an kontrol altında!

Açık Bankacılık

Open
Banking

Açık Bankacılık, finans kuruluşları ile Fintech’ler arasındaki ortak bir platform ile, kullanıcıların finansal verilerine izinleri ve yasal çerçevede belirlenmiş koşullar dahilinde erişilmesine imkan sağlayan güvenli yöntem ve teknolojiler olarak tanımlanabilir.

Açık Bankacılığın itici gücü ise, veri ekonomisidir ve bu sistemde de kontrol verinin sahibi olan müşteridedir.
Müşteriler, bu kontrol mekanizması sayesinde finansal verilerine hem daha hızlı ve konsolide bir bakış açısı ile ulaşmış olurlar hem de verilerini kimlerle ne şekilde paylaşacaklarına kendileri karar verirler.

Bankalar, güvenli ve çok daha standart hale getirilmiş yapıda müşteri verisi üretip, paylaşarak değişen ve çeşitlenen müşteri taleplerinin karşılanması için iş birlikleri kurarak finansal sektörün gelişimine katkı sunmaktadırlar.

Üçüncü parti şirketler yani bizler (FİNTEO) ise, geliştirdikleri standart arayüz (API) ile tüm bankaların sistemlerine erişerek müşteri datalarına ulaşabilme imkanına kavuşarak daha hızlı sonuç alınan ve gelişen bir finansal teknoloji sunmaktadırlar.

Sonuç olarak,
İnternet Bankacılığı ve Mobil Bankacılık’tan sonra şimdi de Açık Bankacılık ile kişi/kurumların finansal iş yapış şekilleri basit, hızlı, güvenli ve tamamen kendi kontrollerinde teknolojik bir sistem haline gelmiştir.

Blog

Blog