Limited Şirket Nedir? Nasıl Kurulur?

Limited Şirket Nedir? Nasıl Kurulur?

05-07-2024
183

Bir iş fikriniz varsa ve limited şirket kurmayı düşünüyorsanız, bu yazı sizin için rehber niteliğinde olacaktır. Limited şirketin ne olduğunu, nasıl kurulacağını ve kurma maliyetlerini detaylı bir şekilde ele alacağız.

 

Şirket kurmak için araştırma yapıyorsanız bu yazımız da ilginizi çekebilir: Şahıs Şirketi Nasıl Kurulur? Gerekli Evraklar Nelerdir?

 

Limited Şirket Nedir?

Limited şirket, Türkiye’de en yaygın tercih edilen şirket türlerinden biridir. Türk Ticaret Kanunu’na göre, bir veya daha fazla gerçek ya da tüzel kişi tarafından ticaret unvanı altında kurulan bir şirket türüdür. Genellikle orta ölçekli işletmeler için uygun bir yapıya sahiptir.

 

Limited Şirketin Özellikleri

Limited şirketlerin temel özellikleri şunlardır:

 

 • Sermaye: Asgari olarak 10.000 TL’lik sermaye ile kurulabilir ve en fazla 50 ortakla sınırlıdır.
 • Sorumluluk: Ortakların sorumluluğu koydukları sermaye ile sınırlıdır. Bu, kişisel varlıkların riske atılmaması açısından büyük bir avantajdır.
 • Vergi: Limited şirketler %23’lük sabit vergi dilimi ile vergilendirilir ve Kurumlar Vergisi’ne tabidir.
 • Genel Kurul ve Müdür: Şirketlerde genel kurul kararı ile bir müdür atanır ve şirketin tüm temsil yetkisi bu müdüre aittir. Müdür, şirketin günlük işleyişinden sorumludur.
 • Hisse Devri: Hisse devirlerinde, pay sahiplerinin onayı gereklidir ve bu durum pay sahiplerinin değer kaybetmemesi açısından önemlidir.
 • Faaliyet Alanı: Her meslek dalı limited şirket çatısı altında faaliyet sürdürebilir, ancak banka ve sigortacılık alanlarında pek tercih edilmez.

 

Limited Şirket Nasıl Kurulur?

Limited şirket kurma süreci birkaç adımdan oluşur. Bu adımların her birini detaylandıracağız.

 

1. Gerekli Belgelerin Toplanması

Limited şirket kurmak için bazı belgeleri hazırlamanız gerekmektedir:

 

 • Kuruluş Beyannamesi: Şirketin adı, adresi, sermaye miktarı, ortakların isimleri ve payları gibi bilgileri içeren resmi bir belgedir.
 • Ana Sözleşme: Şirketin kuruluş amacını, faaliyet alanlarını, yönetim ve denetim organlarını belirten resmi sözleşmedir.
 • Ortakların Kimlik Belgeleri: Tüm ortakların kimlik fotokopileri ve ikametgah belgeleri gereklidir.
 • Sermaye Beyanı: Şirketin kuruluş sermayesinin banka dekontu veya sermaye taahhüdü.
 • İmza Beyannamesi: Şirket yetkililerinin imza sirküleri noterden alınmalıdır.
 • Kira Kontratı: Şirketin faaliyet göstereceği adresin kira kontratı veya tapu fotokopisi.

 

2. Ticaret Sicil Kaydı

Ticaret sicil kaydı, limited şirket kurma sürecinin en önemli adımlarından biridir:

 

 • Başvuru: Gerekli belgelerle birlikte ticaret sicil müdürlüğüne başvuru yapılır.
 • Ticaret Sicil Gazetesi İlanı: Şirketin kuruluşu, ticaret sicil gazetesinde ilan edilir.
 • Vergi Dairesi Kaydı: Şirket, vergi dairesine kaydedilir ve vergi numarası alınır.
 • Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Kaydı: Şirket, çalışanları için SGK'ya kaydolur.

 

3. Banka Hesabı Açılışı

Şirketin finansal işlemlerini yürütebilmesi için bir banka hesabı açması gerekmektedir. Bu hesap, sermaye yatırımı ve diğer finansal işlemler için kullanılacaktır.

 

4. Noter İşlemleri

Şirketin ana sözleşmesi ve imza sirküleri gibi belgeler, noter tarafından tasdik edilmelidir. Noter işlemleri, resmi belgelerin doğruluğunu ve geçerliliğini sağlar.

 

5. Oda ve Belediye İşlemleri

Şirketin ilgili meslek odasına kaydı ve belediyeden iş yeri açma ve çalıştırma ruhsatı alması gerekmektedir.

 

Limited Şirketin Özellikleri

Limited şirketlerin başlıca özellikleri şunlardır:

 

 • Sınırlı Sorumluluk: Şirketin borçlarından dolayı ortaklar kişisel mal varlıklarını riske atmazlar; sorumluluk, koydukları sermaye ile sınırlıdır.
 • Ortak Sayısı: En az bir, en fazla 50 ortak ile kurulabilir.
 • Sermaye: En az 10.000 TL sermaye gereklidir.
 • Kurumsal Yapı: Genel kurul ve müdür zorunludur. Müdür, şirketin temsil ve yönetim yetkisine sahiptir.
 • Vergi: Kurumlar Vergisi ve diğer vergilere tabiidir.
 • Halka Açıklık: Limited şirketler halka açılamaz ve tahvil çıkaramazlar.

 

Limited Şirket Kurma Maliyeti

Limited şirket kurmanın maliyeti birkaç farklı kalemden oluşur. Bu maliyetler, şirketin büyüklüğüne, faaliyet alanına ve ülkenin ekonomik koşullarına göre değişiklik gösterebilir.

 

1. Sermaye Maliyeti

Limited şirketler için asgari sermaye miktarı 10.000 TL'dir. Ancak, faaliyet alanınıza ve iş planınıza bağlı olarak daha yüksek bir sermaye ile de kurulabilir.

 

2. Ticaret Sicil Harçları

Ticaret sicil müdürlüğüne yapılan başvurular ve ticaret sicil gazetesinde yayımlanan ilanlar için belirli bir harç ödenir. Bu harçlar, şirketin büyüklüğüne ve sermaye miktarına göre değişiklik gösterebilir.

 

3. Noter Masrafları

Ana sözleşmenin ve diğer belgelerin noter tasdiki için belirli bir ücret ödenir. Bu masraflar, belgelerin sayısına ve noter ücret tarifesine göre değişiklik gösterebilir.

 

4. Vergi Dairesi ve SGK İşlemleri

Vergi dairesi ve SGK kayıt işlemleri için bazı harçlar ve ücretler ödenebilir. Bu maliyetler, şirketin faaliyet alanına ve çalışan sayısına bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

 

5. Kira ve Ofis Maliyetleri

Şirketin faaliyet göstereceği iş yerinin kira veya satın alma maliyetleri, büyük bir gider kalemidir. Bu maliyetler, iş yerinin bulunduğu bölgeye ve ofisin büyüklüğüne göre değişiklik gösterebilir.

 

6. Mali Müşavir ve Danışmanlık Ücretleri

Limited şirketlerin mali müşavir ile çalışması zorunludur. Mali müşavirlik hizmetleri için aylık veya yıllık belirli bir ücret ödenir. Ayrıca, kuruluş sürecinde danışmanlık hizmeti almak da maliyetli olabilir.

 

Limited Şirket Kurmanın Avantajları ve Dezavantajları

Limited şirket kurmanın birçok avantajı ve dezavantajı vardır. İşte bazıları:

 

Avantajlar

 • Sınırlı Sorumluluk: Ortaklar, şirket borçlarından sadece sermaye payları kadar sorumludur.
 • Esneklik: Limited şirketler, yönetim ve faaliyet alanı açısından büyük esneklik sağlar.
 • Vergi Avantajları: Sabit vergi oranı ve diğer vergi avantajları mevcuttur.
 • Prestij: LTD. ŞTİ ibaresi, işletmenin prestijini ve güvenilirliğini artırır.

 

Dezavantajlar

 • Kuruluş ve Yönetim Masrafları: Kuruluş ve yönetim süreçleri maliyetli olabilir.
 • Hisse Devri Zorluğu: Hisse devri, pay sahiplerinin onayını gerektirir ve bu süreç zaman alıcı olabilir.
 • Daha Karmaşık Yönetim: Yönetim ve denetim süreçleri daha karmaşıktır ve profesyonel destek gerektirebilir.

 

Limited Şirket Kurarken Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

Limited şirket kurarken dikkat edilmesi gereken bazı önemli noktalar şunlardır:

 

1. İş Planı Oluşturma

İşletmenizin nasıl çalışacağını, hedeflerinizi ve mali öngörülerinizi içeren detaylı bir iş planı hazırlamalısınız.

 

2. Ortaklık Sözleşmesi

Ortaklar arasındaki görev dağılımı, sorumluluklar, sermaye katkıları ve kar paylaşımını netleştiren bir ortaklık sözleşmesi oluşturmalısınız.

 

3. Ticaret Unvanı Seçimi

Seçeceğiniz iş unvanının, Türk Ticaret Kanunu ve Ticaret Sicili Yönetmeliği'ne uygun olmasına dikkat etmelisiniz.

 

4. Vergi Kayıtları

Şirketinizi vergi mükellefi olarak kaydettirmeniz ve gerekli tüm vergi yükümlülüklerini yerine getirmeniz gerekmektedir.

 

5. Hukuki ve Mali Danışmanlık

Şirket kuruluş sürecinde bir hukuk danışmanı veya muhasebeciden profesyonel destek almanız, işlemlerin doğru ve eksiksiz yapılmasını sağlar.

 

6. Finansal Kayıtların Tutulması

Şirketinizin mali kayıtlarını düzenli olarak tutmalı ve vergi yükümlülüklerinizi zamanında yerine getirmelisiniz.

 

Limited Şirketlerin Vergisel Yükümlülükleri

Limited şirketlerin, faaliyetlerine devam edebilmesi için çeşitli vergisel yükümlülükleri yerine getirmeleri gerekmektedir. İşte bazı temel vergiler:

 

 • KDV (Katma Değer Vergisi): Mal ve hizmet satışları üzerinden alınır.
 • Kurumlar Vergisi: Gelir - gider farkının %23’ü oranında hesaplanır.
 • Damga Vergisi: Belirli belgeler üzerinden alınır.
 • SGK Primleri: Çalışanların sigorta primleri.
 • Muhtasar Beyanname: İşçi çalıştırıyorsanız veya kira ödüyorsanız bu vergiyi beyan etmeniz gerekir.

 

Vergi Oranları

2024 yılı itibarıyla limited şirketler için Kurumlar Vergisi oranı %23 olarak uygulanmaktadır. Bu oran, yıllık gelir üzerinden hesaplanır ve ödenir.

 

Limited Şirketlerde Hisse Devri

Limited şirketlerde hisse devri, yazılı bir sözleşme yapılıp noterde tasdik edilmesi gereklidir. Devir işlemi, genel kurul tarafından onaylandıktan sonra ticaret siciline kaydettirilmelidir. Bu süreç, anonim şirketlere kıyasla daha karmaşıktır.

 

Limited Şirketler İçin Avukat Bulundurma Zorunluluğu

Limited şirketlerin avukat bulundurma zorunluluğu yoktur. Ancak, hukuki danışmanlık hizmeti almak, şirketin yasal yükümlülüklerini yerine getirmesi açısından faydalı olabilir.

 

Limited Şirketin Kapanışı

Limited şirketlerin kapanışı, tasfiye sürecine tabidir. Bu süreçte, şirketin varlıkları satılır ve borçları ödenir. Tasfiye süreci tamamlanmadan şirketin fiilen kapanması mümkün değildir.

 

Limited Şirketlerin Home Ofis Olarak Kurulması

Limited şirketler, home ofis olarak da kurulabilir. Ticari faaliyetinizi evden yürütmenize bir engel yoksa, bu işlemi online olarak da gerçekleştirebilirsiniz. Home ofis olarak limited şirket kurmak için gerekli belgeler şunlardır:

 

 • Kira Sözleşmesi veya Tapu Fotokopisi: Evinize ait kira sözleşmesi ya da tapu fotokopisi.
 • Vekaletname: Şirket kuruluşu ve muhasebe işlemlerinin yapılabilmesi için noterden vekaletname çıkarılması.
 • Vergi Dairesi Kaydı: İnteraktif Vergi Dairesi’ne ücretsiz kaydolun ve şifre oluşturun.
 • Şirket Kuruluşu: Kalan son işlemler tamamlanarak şirket kurulumu gerçekleştirilir.

 

Limited şirket, orta ölçekli işletmeler için ideal bir yapıdır ve birçok avantajı bulunmaktadır. Şirket kurma sürecinde dikkat edilmesi gereken adımları ve maliyetleri göz önünde bulundurarak, başarılı bir şekilde limited şirketinizi kurabilirsiniz. Şirketinizi kurduktan sonra, yasal ve vergisel yükümlülüklerinizi düzenli olarak yerine getirerek, iş hayatında başarılı olabilirsiniz.

Benzer Blog Yazıları