Yeşil Finansman | Sürdürülebilirlik

Yeşil Finansman | Sürdürülebilirlik

31-03-2023
224

Şirketler sürdürülebilirliğe bugün her zamankinden daha fazla önem veriyor.

Bilinçli yöneticiler artık seçimleriyle çok daha çevreci ve çok daha sosyal etki yaratma eğiliminde. İşletmeler de sürdürülebilir uzun vadeli değer yaratmak için paydaşların artan beklentileriyle, Z ve Y kuşaklarının tercih ve alışkanlıklarına uyumlu olma zorunluluğu ile karşı karşıya.

Yeşil finansman terimi, doğa dostu, çevreye faydalı veya daha az zararlı ürünlerin kullanılması ve projelerin uygulanması için finans kuruluşları tarafından uygun fırsatlar sunularak bu ürün ve projelerin finanse edilmesidir. Burada düşük faiz oranları, düşük banka masrafları, çevreci kuruluşlara bağışlar vb. yollarla müşterilerin “yeşil” finansal ürünler kullanmaları teşvik edilmektedir.

Mesela yeşil tahviller, özellikle yenilenebilir enerji projelerine finansman sağlamak amacıyla çıkarılır. Yeşil tahviller, sadece yatırımcılara çevre dostu yatırım fırsatları sunmakla kalmaz, aynı zamanda şirketlerin de sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olur.

Yeşil krediler ise, çevre dostu projeleri finanse etmek için kullanılır ve bu projeler arasında enerji verimliliği, atık azaltımı, yenilenebilir enerji kullanımı, çevre dostu inşaat projeleri gibi birçok alanda yer alabilir. Yeşil kredilerin faiz oranları diğer kredi türlerine göre daha düşüktür ve çevre dostu projelerin finansmanı için önemli bir kaynak olarak kabul edilir.
Yeşil finansman günümüzde sürdürülebilir küresel kalkınmanın önemli ayaklarından biri olarak görülmektedir. Sürdürülebilirlik alanında atılacak adımlar, süreçleri oluşturan faaliyetlerin denetimi, raporlaması ve finansmanını içeren çok boyutlu bir ekosistemi de beraberinde getiriyor.

Geleceği şekillendirmek ve ekosistemin içinde katma değer yaratmak isteyen şirketlerin raporlama ve sürdürülebilirlik performansına ilişkin parametrelerini geliştirmeleri, buna yönelik operasyon, satış, müşteri ilişkileri ve mali işler süreçlerinin tamamında dijitalleşmeleri önem taşıyor. Daha nitelikli veriler ve tutarlı metodolojiler, şirketlerin daha güçlü eylemler gerçekleştirmesini ve iyileştirmeye yönelik daha cesur adımlar atmasını sağlayacaktır.
İklim değişikliğine dair risklerin giderek arttığı günümüzde tüm kaynakların ve varlıkların en doğru şekilde kullanılması konusunda bilinçli davranmamız şarttır!

Benzer Blog Yazıları