Sürdürülebilir Finans Nedir?

Sürdürülebilir Finans Nedir?

18-12-2023
188

Sürdürülebilir Finans Nedir?

Sürdürülebilir finans, finansal faaliyetlerin çevresel, sosyal ve yönetişim (ESG) faktörlerini dikkate alarak gerçekleştirilmesini ve bu şekilde uzun vadeli ekonomik değer oluşturulmasını hedefleyen bir yaklaşım.

Sürdürülebilir finans, yatırım, kredi, sigorta, tasarruf ve diğer finansal hizmetlerin, çevresel ve sosyal etkileri göz önünde bulundurarak toplumsal fayda ve çevresel sürdürülebilirlik ilkesine uygun olarak kullanılmasını teşvik eder.

Ancak pek çok alanda olduğu gibi Sürdürülebilir Finans konusunda da, çevresel, sosyal ve yönetişim yatırımlarına dikkat eden çoğu insan, sektörün yeşil yıkama okyanusunda tamamen boğulmasa da sallantıda olduğunu düşünüyor.

Net sıfır taahhütlerinin çoğunluğu, bunları yapan şirketlerin lobi faaliyetleri tarafından doğrudan baltalanıyor. Londra merkezli kar amacı gütmeyen bir kuruluş olan InfluenceMap, analiz ettiği şirketlerin yüzde 58'inin, sözde net sıfır hedefleriyle çelişecek şekilde iklim politikasını savunduğunu tespit etti.

Forbes 2000'deki yaklaşık 300 şirketi inceleyen araştırma, bulguların "net-sıfır çevre kirliliği"nin yaygınlığına işaret ettiğini söyledi. *

2024 yılına gelindiğinde, sürdürülebilir finansın yaygınlaşmasının ve öneminin giderek artacağı beklentisi yüksek. Peki şirketler sürdürülebilir politikaları hangi kapsamda ele alabilir:

Yeşil ve Sosyal Bağlamda Finansman: Yeşil tahviller, sosyal tahviller, sürdürülebilir krediler ve finansal ürünler gibi çeşitli finansal enstrümanlar, çevresel ve sosyal fayda sağlamak amacıyla kullanılıyor. Bu tür enstrümanların çeşitliliği ve hacmi artırmak

Regülasyon ve Standartlar: Sürdürülebilirlik standartları, raporlama gereklilikleri ve finansal kuruluşlar için ESG kriterlerinin entegrasyonu gibi alanda düzenlemeler ve standartlar geliştirmeli. Bu geliştirme, şeffaflığı artırır ve kurumların ESG faktörlerini daha iyi değerlendirmesine olanak tanır.

Yatırım ve Finansman Stratejileri: Sürdürülebilirlik kriterleri, yatırım kararlarında daha belirleyici bir rol oynadığı için, yatırım fonları, kurumsal yatırımcılar ve finansal kuruluşlar sürdürülebilirlik ilkelerini daha fazla benimsemeli.

Teknoloji ve İnovasyon: Finans sektöründeki teknolojik gelişmeler, sürdürülebilir finans alanında da etkili. Blockchain gibi teknolojilerin, finansal işlemleri daha şeffaf hale getirerek ve sürdürülebilirlik verilerinin izlenmesini sağlayarak bu alanda büyük bir rolü olduğunu söyleyebiliriz.

Kamu ve Özel Sektör İşbirlikleri: Kamu kurumları, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları arasındaki işbirliği, sürdürülebilir finansın teşvik edilmesi ve uygulanmasında önemli bir rol oynar. Şirketlerin bu işbirliklerini güçlendirmek için hayata geçirecekleri projeler gelecek stratejilerini de belirler.


Kaynak: https://www.reuters.com/business/environment/top-companies-lobbying-undermines-their-climate-pledges-study-finds-2023-11-16/

 

Benzer Blog Yazıları