ÖN BİLGİLENDİRME FORMU

İşbu Ön Bilgilendirme Formunun konusu, hizmet sağlayıcının, alıcıya sunduğu ürün ve hizmetlerin, aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen hizmetin satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun – Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerini kapsamaktadır. İş bu ön bilgilendirme formunu kabul etmekle alıcı, sözleşme konusu siparişi onayladığı takdirde sipariş konusu bedeli ve varsa kargo ücreti, vergi gibi belirtilen ek ücretleri ödeme yükümlülüğü altına gireceğini ve bu konuda bilgilendirildiğini peşinen kabul eder.

Madde 1 – SATIN ALINAN HİZMET DETAYLARI

Hizmetin Sunulacağı İnternet Sitesi: https://finteo.com.tr
Hizmet/lerin Tanımı: Online banka hareketleri entegrasyonu

Madde 2 – ÖDEME DETAYLARI
Satın Alınan Hizmet/ler: [Otomatik doldurulacak alandır]
Hizmet/lerin Birim Fiyatı: [Otomatik doldurulacak alandır]
Hizmet/lerin Ara Toplam (KDV dahil) Fiyatı: [Otomatik doldurulacak alandır]
Ödeme Şekli ve Planı: [Otomatik doldurulacak alandır]

Madde 3 – HİZMET SAĞLAYICI BİLGİLERİ

SİTE FİNANSAL TEKNOLOJİ VE HİZMETLER AŞ. (buradan itibaren “Hizmet Sağlayıcı” olarak anılacaktır) 7710598068 vergi numarası ile kayıtlı olup Yeşilköy Mahallesi Atatürk Caddesi EGS Business Park B2 Blok No:12/1 34149 Bakırköy/İSTANBUL adresinde yerleşiktir. SİTE FİNANSAL TEKNOLOJİ VE HİZMETLER AŞ. (buradan itibaren “Hizmet Sağlayıcı” olarak anılacaktır) Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası ile kayıtlı olup Yeşilköy Mahallesi Atatürk Caddesi EGS Business Park B2 Blok No:12/1 34149 Bakırköy/İSTANBUL adresinde yerleşiktir.

Madde 4 – ALICI BİLGİLERİ

Alıcı bilgileri aşağıdaki gibi doldurulmalıdır:
Ad soyadı veya Unvan: [Otomatik doldurulacak alandır]
Adres: [Otomatik doldurulacak alandır]
Eposta Adresi: [Otomatik doldurulacak alandır]
Telefon numarası: [Otomatik doldurulacak alandır]

Madde 5 – FATURA BİLGİLERİ

Fatura bilgileri aşağıdaki gibi doldurulmalıdır:
Ad soyadı veya Unvan: [Otomatik doldurulacak alandır]
Adres: [Otomatik doldurulacak alandır]
Eposta Adresi: [Otomatik doldurulacak alandır]
Telefon numarası: [Otomatik doldurulacak alandır]

Madde 6 – ARACI HİZMET SAĞLAYICI BİLGİLERİ

(buradan itibaren “Aracı” olarak anılacaktır) ticaret sicil numarası veya Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası ile kayıtlı olup adresinde yerleşiktir.

Madde 6 – HİZMETLER İLE İLGİLİ GENEL KOŞULLAR

6.1Hizmet ile ilgili tüm detaylar hizmet sağlayıcıya ait https://finteo.com.tr internet sitesinde yer almaktadır.
6.2 Alıcı, işbu formda satışa konu hizmetin temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekline ilişkin ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda yazılı olarak gerekli teyidi verdiğini beyan eder. Alıcı; işbu formu yazılı olarak teyit etmekle, mesafeli sözleşmelerin akdinden önce, hizmet sağlayıcı tarafından tüketiciye verilmesi gereken hizmetin vergiler dâhil fiyatı ve ödeme bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini teyit etmiş olur.
6.3Hizmet Sağlayıcı, sözleşme konusu ürünü eksiksiz, belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri, kullanım kılavuzları ile teslim etmeyi, her türlü ayıptan arî olarak yasal mevzuat gereklerine sağlam, standartlara uygun bir şekilde işin gereği olan bilgi ve belgeler ile işi doğruluk ve dürüstlük esasları dâhilinde ifa etmeyi, hizmet kalitesini koruyup yükseltmeyi, işin ifası sırasında gerekli dikkat ve özeni göstermeyi, ihtiyat ve öngörü ile hareket etmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.
6.4Hizmet sağlayıcı, sipariş konusu ürün veya hizmetin yerine getirilmesinin imkânsızlaşması halinde sözleşme konusu yükümlülüklerini yerine getiremezse, bu durumu, öğrendiği tarihten itibaren 3 gün içinde yazılı olarak tüketiciye bildireceğini, 14 günlük süre içinde toplam bedeli alıcıya iade edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
6.5Alıcı, sözleşme konusu hizmetin sunulması için işbu Ön Bilgilendirme Formunu elektronik ortamda teyit edeceğini, herhangi bir nedenle sözleşme konusu hizmet bedelinin ödenmemesi ve/veya banka kayıtlarında iptal edilmesi halinde, hizmet sağlayıcının sözleşme konusu hizmetin sunulması yükümlülüğünün sona ereceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
6.6İnternet sitesinde listelenen ve ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.

Madde 7 – MÜCBİR SEBEP HALLERİNDE HİZMET SAĞLAYICI SORUMLULUĞU

7.1Hizmet sağlayıcı, söz konusu hizmetlerle ile ilgili yükümlülüklerinin yerine getirilmesini doğrudan engelleyen; doğal afetler, kanuni grev, genel salgın hastalık, savaş, kısmi veya genel seferberlik ilanı, ulaşım kazalarının, yazılımdan kaynaklanan sorunların meydana gelmesi veya ilgili tedarikçilerden alınan altyapı hizmetlerinde oluşan aksama, özellikle internet servisindeki ve iletişimdeki kesinti ve aksaklıklar ve benzeri mücbir sebep halleri hariç hizmetlerin hizmet sürekliliğini sağlamakla yükümlüdür.
7.2Hizmetlerin sunumunun Hizmet Sağlayıcının kendisinden kaynaklanmayan bir sebep ile imkansızlaşması halinde, sözleşmenin ifasının imkansız olduğunu alıcıya makul süre içinde bildirmek ve bu sürede hizmeti durdurmakla yükümlü olacaktır.

Madde 8 – ALICININ CAYMA HAKKI VAR MI?

İş bu sözleşme konusu olan yazılım olarak sunulan hizmetin (Software as a Service) yürürlükteki Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik gereğince elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler kapsamındadır. Bu nedenle, işbu sözleşme ve ilgili yönetmelik uyarınca alıcı hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin cayma hakkına sahip değildir.