Entegre Olduğumuz Bankalar

Açık Bankacılık, finans kuruluşlar ile Fintech’ler arasındaki ortak bir platform ile, kullanıcıların finansal verilerine, izinleri ve yasal çerçevede belirlenmiş koşullar dahilinde erişilmesine imkan sağlayan, güvenli yöntem ve teknolojiler olarak tanımlanabilir. ⠀

Bu sistemin en önemli aktörü olan Bankalar, finansal sektörün hem gelişimine hem de dijital dönüşümüne katkı sağlamak için, üçüncü parti şirketler olan Fintech’lere, güvenli ve çok daha standart hale getirilmiş yapıda müşteri verisi üretip paylaşarak, değişen ve çeşitlenen müşteri taleplerinin karşılanması için iş birlikleri kurmaktadırlar.⠀

Tüm bankalarla entegre çalışan sistemi ile kullanıcılarına hizmet veren Finteo ise, hızlı ve konsolide sonuç üretmekle birlikte her geçen gün gelişen yerli bir finansal teknoloji çözümü sunmaktadır.⠀