Bütçeleme Bir Kaynak Ayırma Meselesidir

Bütçeleme Bir Kaynak Ayırma Meselesidir

13-06-2023
124

Bütçeleme, belirli bir dönemde (genellikle bir yıl) belirli bir miktar kaynağın (para, zaman, insan kaynağı vb.) belirli bir şekilde kullanılmasını planlamaktır.

Bir bütçe, belirli bir dönemde bir kişi, bir aile, bir işletme veya bir hükümetin sahip olduğu kaynakların nereye harcanacağını belirleyen bir plan olarak düşünülebilir. Başka bir deyişle bütçeleme bir  tahmindir. Bütçe tahminleri, gerçekleşen performansla karşılaştırılarak bütçe sapmalarının saptanması ve gerekirse düzeltici önlemlerin alınması için bir referans noktası sağlar.

Bütçe Planlaması Neden Önemlidir?

Bütçeleme, gelir ve giderleri kontrol ederek finansal hedeflere ulaşmaya yardımcı olur.

Bütçeleme, şirketinizin hangi faaliyetleri neden yapacağı, bu faaliyetlerden ne gibi sonuçlar bekleyeceği, bu faaliyetlerin gerçekleştirilebilmesi için gerekli olan tüm faktörleri (zaman, insan, para, malzeme) ve ayarlamaları rakamsal olarak tahmin etmek ve saptamak suretiyle yöneticilere söz konusu sorunlara yönelik önceden değerleme yapma olanağı veren çok önemli bir kriter, bir araç konumundadır. Yönetimdeki raporlama sistemleri, elde edilen fiili sonuçlarla bütçelerin karşılaştırılmasına dayanmaktadır.

Bütçe Sapması Nedir?

Bütçe sapması, önceden belirlenmiş bütçe planına göre gerçekleşen işlemler arasındaki farklılıktır. Olumlu veya olumsuz olabilir. Olumlu bir sapma, bütçede tahmin edilen miktardan daha fazla gelir elde edilmesi veya daha az gider yapılması durumunda gerçekleşir. Öte yandan, olumsuz bir sapma, bütçede öngörülen miktardan daha az gelir elde edilmesi veya daha fazla gider yapılması durumunda gerçekleşir.

Bütçelemenin Şirketinize Faydaları Nelerdir?

  • Ulaşacağımız bir hedef belirlememizi sağlayacaktır.
  • Hedefimize ulaşmanın yollarını belirleyecektir.
  • Hedefimize ulaşmak için gerekli olan tüm maddi ve manevi faktörleri, bunlara ilişkin ayarlamalarını ve zamanlamasını baştan belirlememizi sağlayacaktır. Böylece enerji ve zaman kaybı olmadan işin istenilen yönde yürütülmesini sağlayacaktır.
  • Özellikle sorumluluk noktalarını temel alan ve yürütmeyi denetleme amacı ile kurulmuş bütçeleriniz her kademede ilgili faaliyet yöneticilerinin sorumluluklarını ve kendilerinden beklenen işleri saptamasına olanak sağlayacaktır.
  • Faaliyetlerinizi uyumlaştırmanıza olanak sağlayacaktır. Şirketin ana hedef ve planları dikkate alınarak hazırlanan bütçeler, şirket içindeki farklı departmanlar arasında koordinasyonu sağlayacaktır.
  • Şirketin insan kaynaklarının, sermayesinin, diğer kaynak ve olanaklarının mümkün olduğu kadar rasyonel kullanılmasının sağlanmasında önemli bir yönetim aracı olarak görev yapacaktır.

Her konuda olduğu gibi bütçe yapmak ta karar vermekle başlar. Verimliliğinizi arttırmak ve hedeflerinize ulaşabilmek için bütçe sürecinin net, uygulanabilir, ölçülebilir, erişilebilir ve yönetilebilir şekilde planlanması çok önemlidir.

Benzer Blog Yazıları