Bilanço Nedir?

Bilanço Nedir?

31-08-2023
414

Bilanço, bir işletmenin belirli bir tarihteki finansal durumunu gösteren finansal bir tablodur. Temel olarak bir şirketin varlıkları, borçları ve öz sermayesi arasındaki ilişkiyi gösterir. Bilanço, genellikle bir mali yılın sonunda hazırlanır ve şirketin mali sağlığını değerlendirmek için kullanılır.

 

Bilanço üç ana bölüm ve dipnotlardan oluşur:

 

Varlıklar (Aktifler): İşletmenin sahip olduğu ve ekonomik değeri olan kaynaklardır. Varlıklar kısa vadeli (dönen varlıklar) ve uzun vadeli (duran varlıklar) olarak ikiye ayrılır.

 

Borçlar (Yükümlülükler): İşletmenin üçüncü kişilere olan borçlarıdır. Borçlar, kısa vadeli (kısa vadeli yükümlülükler) ve uzun vadeli (uzun vadeli yükümlülükler) olarak ikiye ayrılır.

 

Öz Sermaye: İşletmenin sahiplerine ait olan kısmıdır. Öz sermaye, varlıkların ve borçların farkı olarak da tanımlanabilir. Yani, Öz Sermaye = Varlıklar - Borçlar.

 

Dipnotlar:  Bilanço tablosunda yer alan varlıklar, borçlar ve özkaynaklar gibi hesapların detaylarını ve açıklamalarını içerir. Bu dipnotlar, finansal tabloların yanı sıra şirketin finansal durumunu daha bütüncül bir şekilde anlayabilmek için önemlidir. Dipnotlar, yatırımcılar, analistler, kredi verenler ve diğer ilgilenen taraflar için değerli bir kaynak sağlar.

 

İlginizi çekebilir: Teminat Mektubu Nedir?

 

Bilanço Nasıl Hazırlanır?

 

Bilanço hazırlama süreci, işletmenin finansal işlemlerini ve bu işlemlerin sonuçlarını sistematik bir şekilde kaydedilmesi ve sınıflandırılmasıyla başlar. Bilanço hazırlamak için aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz:

 

Kaynak Belirleme: İşletmenin tüm finansal işlemlerini içeren kaynakları belirleyin. Bu, muhasebe kayıtları, faturalar, banka ekstreleri ve diğer finansal belgeler olabilir.

 

Varlıkları Listeleme: İşletmenin sahip olduğu tüm varlıkları sırasıyla likiditeden (nakit, banka hesapları) daha az likit olanlara doğru listeleyin. Varlıklar, dönen (kısa vadeli) ve duran (uzun vadeli) varlıklar olarak ikiye ayrılır.

 

  1. Dönen Varlıklar: Nakit, alacaklar, stoklar gibi kısa vadeli varlıkları içerir.
  2. Duran Varlıklar: Binalar, araçlar, makine ve teçhizat gibi uzun vadeli varlıkları içerir.

 

Borçları Listeleme: İşletmenin üçüncü kişilere olan borçlarını ödeme vadesine göre listeyin. Borçlar, kısa vadeli ve uzun vadeli olarak ikiye ayrılır.

 

Kısa Vadeli Borçlar: Kısa vadeli banka kredileri, tedarikçilere olan borçlar gibi kısa vadeli yükümlülükleri içerir.

 

Uzun Vadeli Borçlar: Uzun vadeli banka kredileri, tahviller gibi uzun vadeli yükümlülükleri içerir.

 

Öz Sermayeyi Hesaplama: Öz sermaye, varlıkların ve borçların farkı olarak hesaplanır. Yani, Öz Sermaye = Varlıklar - Borçlar. Ayrıca, öz sermaye içerisinde sermaye, yedekler, geçmiş yıl zarar/karları ve dönem net kar/zararı gibi kalemler bulunabilir.

 

Bilanço Denklemi: Bilançonun sol tarafında varlıklar, sağ tarafında ise borçlar ve öz sermaye yer alır. Her iki tarafın toplamı birbirine eşit olmalıdır.

 

Dipnotları Hazırlayın: Bilanço dipnotları, finansal tabloların detaylarını açıklayan ve daha geniş bir anlayış sağlayan ek bilgileri içerir. Muhasebe politikaları, değer düşüklüğü tahminleri, taahhütler gibi konular bu dipnotlarda ele alınır.

 

Bilanço Dönemi ve Sıklığı: Bilançolar genellikle yıllık olarak hazırlanır, ancak gerektiğinde dönemsel olarak (örneğin üç ayda bir) de güncellenebilir.

 

Bilanço hazırlarken, yerel muhasebe standartlarına ve düzenlemelere uygun hareket etmek önemlidir.

 

Bilanço, şirketin finansal sağlığını anlamak ve değerlendirmek için önemli bir araçtır.

Benzer Blog Yazıları