Açık Bankacılık Rehberi | Türkiye'de Açık Bankacılık

Açık Bankacılık Rehberi | Türkiye'de Açık Bankacılık

04-10-2021
168

Açık Bankacılık günümüzde sık konuşulan, finans kuruluşları ile Fintech’ler arasındaki ortak bir platform ile kullanıcıların finansal verilerine izinleri ve yasal çerçevede belirlenmiş koşullar dahilinde erişilmesine imkân sağlayan bir modeldir ve ülkemizde 2017 yılından beri gündemde yer almaktadır. 2013 yılında 6493 Sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun’un yürürlüğe girmesi Elektronik Para ve Ödeme Kuruluşlarının yasal olarak gündeme gelmesini ve ülkemizde fintech kavramının oluşmasını sağlamıştır.

Özellikle Avrupa Birliği bünyesinde PSD2’nin gündeme gelmesiyle Açık Bankacılık konusu ülkemizde önem kazanmaya başlamış, 11. Kalkınma Planı’nın hazırlıkları kapsamında Aralık 2017’de gerçekleştirilen çalıştayda Açık Bankacılık konusu gündeme getirilmiş ve hükümetin ajandasına girmiştir. Mart 2019’da BDDK tarafından yayınlanan Bankaların Bilgi Sistemleri ve Elektronik Bankacılık Hizmetleri Hakkında Yönetmelik Taslağı’nda ise Açık Bankacılık hizmetleri tanımlanmıştır. Bu bilgiler, Açık Bankacılık konusunun son iki senedir hükümetin ajandasına girdiğini göstermektedir.

Açık Bankacılık’ın başarılı olması için fintech’ler ve kurulacak işbirlikleri büyük öneme sahiptir. PSD2 ile müşteri ve banka arasına giren üçüncü parti sağlayıcıların yapı ve işleyişleri zaten belirlenmiş durumdadır. Burada önemli olan üçüncü partilerle birlikte nasıl bir platform oluşturulması gerektiğidir. Literatürde sıklıkla kullanılan ‘Platformification’ (platformlaştırma) yaklaşımı bunun en önemli örneklerinden biridir. Bu sayede bankalar temel yeteneklerine odaklanırken açacakları API’ler ile bunlardan yeni iş modelleri oluşturan fintech’leri kendilerine bağlayacak ve böylece işlem maliyetlerinden tasarruf ederken müşteri memnuniyetinden kaynaklanan gelir artışını yakalamış olacaklar. Bu sayede hem bankalar, hem de fintech’ler kazanırken müşteriler de finansal hizmetlere, daha kaliteli ve uygun koşullarda erişme imkânına kavuşacaktır.

İlginizi çekebilir: Açık Bankacılık Rehberi : Dünyada Açık Bankacılık

Benzer Blog Yazıları